Post Tagged with: "sức mạnh của nụ cười"

Sức mạnh của nụ cười

Sức mạnh của nụ cười

Nụ cười là sắc tượng mỹ lệ nhất trên thế giới. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười đẹp gấp ngàn lần so với tô điểm má phấn môi son. Nhà hoạ sĩ Ý Đại Lợi Leonardo da Vinci hoạ nàng Mona Lisa với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười đã trở thành bức hoạ sớm được thế giới công nhận là hình tượng đẹp nhất. Nụ cười có sức mạnh vô cực. Trên lịch sử thế giới đã có biết […]

Xem thêm ›