Post Tagged with: "tích phước"

Phương pháp tích thiện

Phương pháp tích thiện

Ẩn ác dương thiện tức là thấy người ta dở, có lỗi lầm thì gặp riêng khuyên bảo đừng ra ngoài nói xấu làm người ta mất hết danh dự, gặp được việc làm tốt của ai thì nên ghi nhớ mà học theo đồng thời hết sức ca ngợi để mọi người cùng được biết. 1. Bàn luận rõ ràng về thiện Nếu xét một cách tinh tường mà nói, thì thiện có chân có giả, có ngay thẳng […]

Xem thêm ›